Kwaliteit

Al het personeel van orthodontistenpraktijk Dominicus Mattheeuws is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Zij passen de modernste technieken toe en gebruiken de beste, modernste materialen. Zij nemen voor iedere patiënt ruim de tijd. Patiënten van orthodontistenpraktijk Dominicus Mattheeuws kunnen rekenen op hoogwaardige zorg!

Wij zijn in het bezit van het ISO 9001-HKZ certificaat, hetgeen borg staat voor duurzame kwaliteitsverbetering.

De laatste officiële visitatie is in 2017 uitgevoerd, waaronder tevens een patiënt tevredenheidsonderzoek.

W.I.P. normen
Voor wat betreft de hygiëne maatregelen houden wij ons zo veel mogelijk aan de WIP-richtlijnen. Dit zijn regels die door de Werkgroep Infectie Preventie zijn samengesteld. De volledige tekst kunt u vinden op de site van de werkgroep ( www.wip.nl ). De Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) beschouwt deze richtlijnen als professionele standaarden.

Ons team bestaat uit enthousiaste , vakkundig opgeleide mensen, waarvan de meesten, na een  MBO-opleiding, intern in onze praktijk zijn opgeleid tot orthodontie-assistente. Assistentes voeren het merendeel van de behandeling in de mond uit, met dien verstande dat alles gebeurt op aanwijzing van de orthodontist.  Wij streven er naar om als orthodontist wel elke patiënt te zien die bij ons in de praktijk komt, maar wegens de hoge werkdruk zijn wij genoodzaakt om een deel van elke controleafspraak door een assistente uit te laten voeren.

Om onze titel van orthodontist te behouden zijn wij in Nederland onder andere verplicht om jaarlijks (gemiddeld over 5 jaren gemeten) 40 studiepunten te vergaren, waar 1 studiepunt staat voor 1 dagdeel (ochtend/middag/avond) bij- of nascholing. Dus zolang wij in het BIG-register geregistreerd staan als orthodontist, en ons dus als zodanig uitgeven, kunt u er vanuit gaan dat wij aan deze verplichting voldoen.
Wij staan niet ingeschreven in het KRT (Kwaliteits Register Tandartsen) omdat dat register alleen  bedoeld is voor tandartsen. Dus een tandarts-specialist (orthodontist of kaakchirurg) zult u hierin niet terug vinden. Beide orthodontisten zijn door hun SRC- en BIG-registratie van het Ministerie van VWS (Dhr. Dominicus: nr. 19046796602 en Mevr. Mattheeuws: nr. 59059382502) gerechtigd de beschermde titel "orthodontist" te voeren (zie: www.bigregister.nl). Zo is het voor u als patiënt duidelijk dat u door een (echte) orthodontist  wordt behandeld.
Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van de Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde (NMT).

In de praktijk wordt Nederlands, Engels en door Mevr. Mattheeuws Frans gesproken.

De patiënt ziet elke keer dezelfde orthodontist (uitzonderingen daar gelaten), en kan zijn/haar wensen wat betreft de behandelaar kenbaar maken tijdens het inschrijven bij de praktijk. De zorgverleners werken vaste dagen:

Mevr. Mattheeuws: maandag-dinsdag-donderdag

Dhr. Dominicus: dinsdag-woensdag

Mevrouw Feberwee: vrijdag (waarneemster voor de heer Dominicus)

dus wanneer patiënten slechts beperkte mogelijkheden hebben om naar de praktijk te komen heeft dat waarschijnlijk wel invloed op de keuze van zorgverlener.

De praktijk is een Erkend leerbedrijf, waardoor tandartsassistentes in opleiding een stageplaats kunnen verkrijgen in de praktijk. Daarnaast worden in samenwerking met de Hogeschool van Nijmegen geregeld stageplaatsen voor mondhygiënisten in opleiding aangeboden.