Tarieven Orthodontische Behandelingen 2020


Consultatie en diagnostiek

F121A Intake consult
F122A Vervolgconsult
F123A Controlebezoek
F124A Second Opinion
F125A Maken gebitsmodellen *
F126A Beoordelen gebitsmodellen

F127A Multidisciplinair consult, per uur

F130A Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder

F131A Vervaardigen van diagnostische set-up *

F132A Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie *

F133A Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie

€ 22,16
€ 22,16
€ 13,88
€ 104,95
€ 16,99
€ 61,33

€ 137,48

€ 104,95
 

€ 47,66

€ 16,99

€ 61,33

 

 


Rontgenonderzoek

F151A Intra-orale rontgenfoto (3x4 cm)

F152A Occlusale opbeet rontgenfoto

F155A Vervaardigen OPG
F156A Beoordelen OPG
F157A Vervaardigen RSP
F158A Beoordelen RSP

F159A Vervaardiging voor-achterwaartse achedelrontgenfoto

F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedelrontgenfoto

F161A Meerdimensionale kaakfoto

F162A Beoordeling meerdimensionale kaakfoto

€ 16,33
€ 16,33
€ 29,84
€ 17,49
€ 18,69
€ 52,18

€ 18,69

€ 52,18

€ 139,94

€ 58,31

 

 

 

Orthodontische behandeling

Categorie 1, Plaatapparatuur  
F411A Plaatsen beugel *
* Indicatie techniekkosten
F511A Behandelmaand
F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand
F531A Nacontrole
€114,59
€ 60,00
€ 29,01
€ 29,01
€ 29,01

Categorie 2, Headgear, lipbumper, linguale boog
 
F421A Plaatsen beugel *
* Indicatie techniekkosten
F512A Behandelmaand
F521A Behandelmaand vanaf 25e behandelmaand
V713 Nacontrole
€119,85
€ 40,00
€ 29,01
€ 29,01
€ 29,01

Categorie 3, Activator
 
F431A Plaatsen beugel *
* Indicatie techniekkosten
F513A Behandelmaand
F521A Behandelmaand vanaf 25e behandelmaand
V713 Nacontrole
€138,21
€ 95,00
€ 29,01
€ 29,01
€ 29,01

Categorie 4, RME
   
F441A Plaatsen beugel *
* Indicatie techniekkosten
F514A Behandelmaand
F521A Behandelmaand vanaf 25e behandelmaand
V713 Nacontrole
  €147,24
€105,00
€ 29,01
€ 29,01
€ 29,01

Categorie 5, Partieel vaste apparatuur
 
F451A Plaatsen beugel *
* Indicatie techniekkosten
F515A Behandelmaand
F521A Behandelmaand vanaf 25e behandelmaand
F492A Verwijderen beugel per kaak
F532A Nacontrole
€348,36
€150,12
€ 33,15
€ 29,01
€ 95,44
€ 33,15

Categorie 6, Volledig vaste apparatuur, excl. techniekkosten
F461A Plaatsen beugel*
* Indicatie techniekkosten
F516A Behandelmaand
F521A Behandelmaand vanaf 25e behandelmaand
F492A Verwijderen beugel per kaak
F533A Nacontrole
  €566,68
€300,24
€ 41,11
€ 29,01
€ 95,44
€ 41,44

 

Categorie 7, Invisalign  
F471A Plaatsen categorie 7* €549,94
* techniekkosten, afhankelijk van pakket/ernst van de afwijking  
F517A Behandelmaand €41,44
F532A  Nacontrole €33,15

 


Diversen

F611A Documenteren en bespreken gegevens electronische chip in uitneembare apparatuur *

F612A  Plaatsen intermaxillaire correctieven *
* Indicatie techniekkosten (per set van 2 veren)
F716A Mondbeschermer tijdens behandeling *
* Indicatie techniekkosten
F721A Trekken tand of kies
F722A Trekken tand of kies in dezelfde zitting en kwadrant

F723A Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)
F724A Preventieve voorlichting/instructie

F810A Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage
F811A Reparatie of vervanging van beugel *
* Indicatie techniekkosten; zie betreffende categorie beugel
F812A Herstel of vervanging van retentie apparatuur *
* Indicatie techniekkosten; per element
F813A Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak
* Indicatie techniekkosten
F814A Plaatsen retentiebeugel, bij andere orthodontist behandeld *
* Indicatie techniekkosten

F815A Verwijden spalk, per element
F911A Inkopen op uitkomst orthodontie

€ 121,84

 

€ 117,86

 

€ 26,24

 

€ 43,73
€ 32,65

€ 82,10
€ 13,07

kostprijs

€ 28,80

 

€ 37,96

 

€ 37,96

€ 37,96

 

€  5,83
€ 2357,19


* De opgegeven techniekkosten zijn een gemiddelde, de werkelijke techniekkosten worden van de techniekbon en/of aankoopbon overgenomen.

Prijswijzigingen onder voorbehoud.

 

Kijk hier om te zien wat uw, of andere verzekeraars, vergoeden van de orthodontische behandeling.