Kwaliteit & hygiene

Kwaliteit
Bij orthodontistenpraktijk Dominicus Mattheeuws beloven we u hoogwaardige zorg. U kunt met een gerust hart vertrouwen op kwaliteit en deskundigheid. Als team houden we ons continu op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en werken we met de beste materialen en de modernste technieken. Daarbij nemen we ruimschoots de tijd voor u als patiënt.

 

Orthodontistenpraktijk Dominicus Mattheeuws is NVvO branche- gecertificeerd, een certificering gestoeld op het ISO 9001-HKZ-certificaat. Een kwaliteitskeurmerk dat borg staat voor duurzame kwaliteitsverbetering.

 

Hygiëne
Hygiëne speelt een zeer belangrijke rol in onze praktijk. De WIP-richtlijnen (Werkgroep Infectie Preventie), zijn
daarom leidend voor ons. Ook de inspectie van de Gezondheidszorg beschouwt deze richtlijnen als professionele standaarden.
Lees hier meer over op: www.wip.nl

 

Deskundigheid
Ons team bestaat uit enthousiaste, vakkundig opgeleide mensen. De meeste orthodontie-assistenten zijn intern in onze praktijk opgeleid en voeren de behandelingen uit op aanwijzing van de orthodontisten. De patiënt ziet elke keer dezelfde orthodontist, uitzonderingen daargelaten.

 

Scholing
Orthodontist is een beschermde titel. Om de titel te behouden volgen de orthodontisten verplichte bij- en nascholing. Bovendien staan zij als erkende orthodontisten geregistreerd in het zogenaamde SRC-register en BIG-register. Hieraan herkent u de echte orthodontist.
Registratienummers Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
De heer B.E.A.M. Dominicus: 19046796602
Mevrouw N.M. Mattheeuws: 59059382502

 

Erkend leerbedrijf
De praktijk is een erkend leerbedrijf. Tandartsassistenten in opleiding kunnen een stageplaats krijgen. Ook werkt de praktijk nauw samen met de Hogeschool van Nijmegen voor stageplaatsen voor mondhygiënisten in opleiding.


Klachtenregeling
Bij klachten proberen we er natuurlijk samen uit te komen. Lukt dat niet, dan kunt u voor een officiële klacht of een geschil terecht bij de Klachtenregeling van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde (KNMT).